Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Råg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

3. Rye. Yield per hectare, crop area and total production in 2018

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

120

..

..

Uppsala

20

3 610

8,1

650

2 400

8,1

Södermanlands

9

..

..

330

..

..

Östergötlands

38

5 930

2,1

1 930

11 400

2,1

Jönköpings

2

..

..

30

..

..

Kronobergs

1

..

..

50

..

..

Kalmar

17

..

..

520

..

..

Gotlands

18

..

..

570

..

..

Blekinge

1

..

..

80

..

..

Skåne

130

4 730

2,3

8 310

39 300

2,3

Hallands

20

3 950

5,6

670

2 700

5,7

Västra Götalands

100

4 330

2,8

5 170

22 400

2,8

Värmlands

8

..

..

160

..

..

Örebro

8

..

..

540

..

..

Västmanlands

4

..

..

160

..

..

Dalarnas

9

..

..

220

..

..

Gävleborgs

3

..

..

60

..

..

Västernorrlands

-

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

..

..

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

89

4 400

1,8

4 280

18 800

1,8

Götalands mellanbygder

90

4 610

3,5

5 270

24 300

3,5

Götalands norra slättbygder

130

4 820

2,3

6 540

31 500

2,3

Svealands slättbygder

48

3 760

5,5

1 930

7 200

5,5

Götalands skogsbygder

13

..

..

1 000

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

15

..

..

540

..

..

Nedre Norrland

5

..

..

20

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

390

4 510

1,6

19 580

88 200

1,6

2017

403

6 660

1,2

21 310

141 800

1,3

2016

335

6 120

1,3

16 600

101 600

1,3

2015

407

6 340

1,2

23 530

149 200

1,2

2014

475

6 450

1,3

26 910

173 600

1,3

2013

399

5 680

1,4

25 020

142 000

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

6 250

0,6

22 670

141 600

0,6


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.