Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

36. Spannmål, ärter och trindsäd. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2018

36. Cereals, peas and dried pulses. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non-response in 2018

 

Område

Antal
 uttagna
 företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan
 orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

127

122

2

3

Uppsala

298

288

3

7

Södermanlands

239

224

11

4

Östergötlands

360

337

13

10

Jönköpings

106

104

2

0

Kronobergs

83

81

2

0

Kalmar

212

206

4

2

Gotlands

185

175

6

4

Blekinge

88

86

0

2

Skåne

678

647

22

9

Hallands

200

192

6

2

Västra Götalands

643

605

23

15

Värmlands

171

169

1

1

Örebro

193

187

4

2

Västmanlands

211

202

5

4

Dalarnas

111

106

2

3

Gävleborgs

126

119

3

4

Västernorrlands

81

78

2

1

Jämtlands

112

109

2

1

Västerbottens

120

119

0

1

Norrbottens

74

68

4

2

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

592

567

20

5

Götalands mellanbygder

581

557

13

11

Götalands norra slättbygder

779

728

28

23

Svealands slättbygder

1 128

1 084

25

19

Götalands skogsbygder

554

533

16

5

Mell. Sveriges skogsbygder

282

269

6

7

Nedre Norrland

291

283

5

3

Övre Norrland

211

203

4

4

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

4 418

4 224

117

77

2017

4 425

4 186

143

96

2016

4 397

4 126

165

106

2015

4 381

4 084

136

161

2014

4 392

4 082

162

148

2013

4 371

4 104

143

124


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.