Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

37. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2018

37. Potatoes. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non-response in 2018

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Antal
uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

 

Antal
 uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

4

2

 

1

1

0

Uppsala

7

5

2

 

0

0

0

Södermanlands

2

2

0

 

1

1

0

Östergötlands

72

63

9

 

0

0

0

Jönköpings

6

6

0

 

0

0

0

Kronobergs

7

7

0

 

0

0

0

Kalmar

22

22

0

 

31

31

0

Gotlands

25

24

1

 

0

0

0

Blekinge

7

7

0

 

35

33

2

Skåne

196

186

10

 

94

90

4

Hallands

59

57

2

 

1

1

0

Västra Götalands

91

80

11

 

4

3

1

Värmlands

18

18

0

 

0

0

0

Örebro

29

29

0

 

0

0

0

Västmanlands

1

1

0

 

0

0

0

Dalarnas

48

45

3

 

0

0

0

Gävleborgs

16

15

1

 

0

0

0

Västernorrlands

10

7

3

 

0

0

0

Jämtlands

13

13

0

 

0

0

0

Västerbottens

29

28

1

 

0

0

0

Norrbottens

24

24

0

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

155

150

5

 

21

19

2

Götalands mellanbygder

132

124

8

 

130

126

4

Götalands norra slättbygder

142

128

14

 

4

3

1

Svealands slättbygder

47

43

4

 

2

2

0

Götalands skogsbygder

49

44

5

 

10

10

0

Mell. Sveriges skogsbygder

53

49

4

 

0

0

0

Nedre Norrland

56

52

4

 

0

0

0

Övre Norrland

54

53

1

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2018

688

643

45

 

167

160

7

2017

714

653

61

 

204

191

13

2016

739

690

49

 

191

183

8

2015

909

837

72

 

190

176

14

2014

985

905

80

 

186

173

13

2013

1 000

920

80

 

192

181

11


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.