Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

5. Spring barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2018

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

88

2 250

4,9

9 650

21 700

8,6

Uppsala

231

2 540

2,0

33 180

84 400

2,5

Södermanlands

156

2 600

2,2

16 300

42 400

4,4

Östergötlands

220

3 670

2,6

18 990

69 600

3,1

Jönköpings

46

2 150

11,3

3 820

8 200

14,6

Kronobergs

42

2 700

5,6

2 400

6 500

11,7

Kalmar

127

2 270

5,1

7 740

17 600

8,2

Gotlands

130

1 980

4,2

10 690

21 100

6,0

Blekinge

59

2 950

4,5

3 590

10 600

6,0

Skåne

543

3 200

1,2

97 560

311 700

1,4

Hallands

136

3 030

2,7

18 130

55 400

3,8

Västra Götalands

371

3 800

1,8

53 040

201 800

2,6

Värmlands

87

2 280

2,9

8 390

19 100

4,3

Örebro

138

3 070

2,1

16 490

50 600

2,7

Västmanlands

155

2 820

2,1

20 080

56 600

2,1

Dalarnas

72

2 610

4,1

7 050

18 400

5,8

Gävleborgs

88

2 440

4,7

7 590

18 500

5,9

Västernorrlands

34

1 990

3,6

2 060

4 100

8,3

Jämtlands

34

2 590

2,9

950

2 500

6,5

Västerbottens

72

2 910

2,0

6 720

19 600

2,1

Norrbottens

51

2 620

2,3

2 440

6 400

3,0

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

481

3 170

1,2

80 710

256 200

1,4

Götalands mellanbygder

414

2 760

2,0

45 330

125 100

2,5

Götalands norra slättbygder

487

3 910

1,6

60 050

234 500

1,7

Svealands slättbygder

806

2 640

1,1

98 390

259 900

1,6

Götalands skogsbygder

266

2 900

2,9

27 240

79 000

5,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

157

2 500

2,8

16 270

40 700

3,8

Nedre Norrland

141

2 530

3,5

10 140

25 600

5,1

Övre Norrland

128

2 830

1,6

9 200

26 000

1,8

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

2 880

3 000

0,7

346 360

1 039 900

0,9

2017

2 727

5 210

0,6

290 100

1 512 100

0,7

2016

2 702

4 760

0,6

299 830

1 427 600

0,7

2015

2 630

5 200

0,6

303 270

1 576 200

0,7

2014

2 637

4 710

0,6

315 740

1 488 400

0,7

2013

2 863

4 980

0,5

374 140

1 862 000

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

4 970

0,3

316 620

1 573 300

0,3


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.