Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

6. Oats. Yield per hectare, crop area and total production in 2018

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

35

1 550

15,5

1 650

2 500

20,8

Uppsala

100

2 080

6,0

6 380

13 300

7,4

Södermanlands

65

2 040

8,2

4 420

9 000

10,4

Östergötlands

98

2 730

4,1

7 200

19 700

5,3

Jönköpings

30

2 350

10,9

1 510

3 500

24,7

Kronobergs

30

2 580

13,7

1 450

3 700

27,9

Kalmar

42

1 870

10,8

1 440

2 700

15,6

Gotlands

22

1 590

8,9

920

1 500

13,9

Blekinge

21

2 020

15,3

440

900

20,4

Skåne

127

2 560

3,1

10 200

26 100

4,0

Hallands

87

2 570

5,6

5 900

15 400

6,7

Västra Götalands

435

3 040

2,2

58 340

177 400

2,5

Värmlands

108

1 810

5,3

10 360

18 700

6,3

Örebro

123

2 380

4,2

11 170

26 600

4,9

Västmanlands

130

2 160

4,0

12 090

26 100

4,1

Dalarnas

69

2 260

6,0

4 400

9 900

6,3

Gävleborgs

50

2 010

7,8

2 670

5 400

10,1

Västernorrlands

7

..

..

220

..

..

Jämtlands

3

..

..

90

..

..

Västerbottens

19

..

..

470

..

..

Norrbottens

13

..

..

350

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

151

2 620

3,5

10 770

28 600

3,8

Götalands mellanbygder

87

2 250

5,6

3 950

8 900

8,3

Götalands norra slättbygder

423

3 190

2,2

51 890

165 400

2,3

Svealands slättbygder

503

2 140

2,4

41 140

88 200

2,8

Götalands skogsbygder

207

2 360

4,5

18 500

43 600

6,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

164

2 070

4,4

12 850

26 600

5,3

Nedre Norrland

46

1 710

7,8

2 040

3 500

11,7

Övre Norrland

33

3 050

4,1

830

2 500

11,8

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

1 614

2 570

1,4

141 270

363 500

1,6

2017

1 685

4 490

1,2

150 580

676 400

1,3

2016

1 764

4 450

0,9

173 340

771 500

1,1

2015

1 718

4 610

1,1

161 420

744 700

1,2

2014

1 693

4 170

1,0

159 570

665 900

1,1

2013

1 926

4 370

1,0

195 010

851 500

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

4 420

0,5

167 980

742 000

0,5


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.