Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Höstrågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

7. Winter triticale. Yield per hectare, crop area and total production in 2018

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

270

..

..

Uppsala

17

..

..

640

..

..

Södermanlands

38

3 810

3,1

2 050

7 800

3,6

Östergötlands

52

4 660

5,4

2 350

10 900

5,4

Jönköpings

14

..

..

400

..

..

Kronobergs

8

..

..

240

..

..

Kalmar

46

3 490

4,5

1 980

6 900

6,0

Gotlands

18

..

..

590

..

..

Blekinge

9

..

..

260

..

..

Skåne

43

4 340

4,2

2 740

11 900

4,2

Hallands

21

3 970

6,8

670

2 700

6,8

Västra Götalands

48

4 660

2,9

2 910

13 600

2,9

Värmlands

2

..

..

90

..

..

Örebro

6

..

..

420

..

..

Västmanlands

9

..

..

250

..

..

Dalarnas

4

..

..

90

..

..

Gävleborgs

1

..

..

40

..

..

Västernorrlands

1

..

..

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

30

4 000

4,8

1 090

4 300

4,8

Götalands mellanbygder

75

3 750

4,2

3 400

12 800

4,2

Götalands norra slättbygder

73

4 840

3,0

3 470

16 800

3,0

Svealands slättbygder

74

3 630

4,1

3 470

12 600

4,3

Götalands skogsbygder

68

3 800

4,9

3 380

12 800

5,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

20

3 780

10,6

1 070

4 100

10,6

Nedre Norrland

3

..

..

70

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2018

343

4 020

1,9

15 970

64 200

2,0

2017

473

5 970

1,2

25 170

150 300

1,4

2016

534

5 410

1,3

27 500

148 700

1,3

2015

697

6 010

0,9

38 530

231 300

0,9

2014

690

5 930

1,0

38 170

226 400

1,0

2013

451

4 880

1,4

22 910

111 700

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

5 640

0,5

30 460

173 700

0,6


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.

3) För åren 2013–2014 redovisas slutlig statistik för rågvete, som omfattar höstrågvete och vårrågvete.