Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018

JO 16 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018

9. Mixed grain. Yield per hectare, crop area and total production in 2018

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

160

..

..

Uppsala

10

..

..

650

..

..

Södermanlands

9

..

..

470

..

..

Östergötlands

15

..

..

760

..

..

Jönköpings

8

..

..

330

..

..

Kronobergs

7

..

..

130

..

..

Kalmar

6

..

..

240

..

..

Gotlands

3

..

..

90

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

5

..

..

270

..

..

Hallands

9

..

..

350

..

..

Västra Götalands

65

2 550

5,4

4 980

12 700

9,0

Värmlands

9

..

..

300

..

..

Örebro

6

..

..

300

..

..

Västmanlands

6

..

..

310

..

..

Dalarnas

9

..

..

330

..

..

Gävleborgs

4

..

..

190

..

..

Västernorrlands

7

..

..

150

..

..

Jämtlands

1

..

..

0

..

..

Västerbottens

12

..

..

250

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

230

..

..

Götalands mellanbygder

9

..

..

370

..

..

Götalands norra slättbygder

45

2 730

6,4

2 940

8 000

10,3

Svealands slättbygder

41

1 980

6,9

1 850

3 700

17,6

Götalands skogsbygder

48

2 090

7,7

2 690

5 600

14,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

23

1 910

9,4

1 300

2 500

18,8

Nedre Norrland

11

..

..

260

..

..

Övre Norrland

12

..

..

260

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

197

2 280

3,4

9 740

22 200

6,6

2017

247

3 450

2,6

11 920

41 100

6,9

2016

279

3 730

2,2

14 810

55 400

5,3

2015

267

3 560

2,5

14 670

52 000

5,5

2014

252

3 180

2,8

15 470

48 900

6,4

2013

290

3 740

2,2

19 150

71 300

4,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

3 530

1,1

15 200

53 700

2,6


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.