Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

12. Peas. Yield per hectare, crop area and total production in 2019

 

Område

Antal

företag1

 

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar2

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

34

3 060

1,8

1 450

4 400

1,8

Uppsala

127

3 610

1,9

4 520

16 300

1,9

Södermanlands

44

2 880

3,0

1 270

3 700

3,0

Östergötlands

82

4 080

2,0

2 730

11 100

2,0

Jönköpings

3

..

..

50

..

..

Kronobergs

-

..

..

..

..

..

Kalmar

24

3 430

3,6

570

2 000

3,6

Gotlands

62

3 420

2,4

1 800

6 200

2,4

Blekinge

5

..

..

80

..

..

Skåne

26

3 350

5,8

1 050

3 500

5,8

Hallands

7

..

..

150

..

..

Västra Götalands

81

3 300

3,7

2 310

7 600

4,0

Värmlands

25

2 590

1,6

560

1 400

3,9

Örebro

45

3 430

3,3

1 190

4 100

3,4

Västmanlands

68

2 880

3,9

1 900

5 500

3,9

Dalarnas

28

2 510

5,3

560

1 400

5,3

Gävleborgs

11

..

..

290

..

..

Västernorrlands

1

..

..

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

21

3 500

6,7

730

2 500

6,7

Götalands mellanbygder

98

3 440

1,9

2 820

9 700

1,9

Götalands norra slättbygder

145

3 800

2,3

4 460

17 000

2,4

Svealands slättbygder

334

3 310

1,3

10 560

35 000

1,3

Götalands skogsbygder

16

..

..

510

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

56

2 480

4,1

1 350

3 300

4,1

Nedre Norrland

3

..

..

60

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

673

3 380

1,0

20 490

69 300

1,0

2018

673

2 260

1,1

21 670

48 900

1,3

2017

746

3 450

1,0

23 860

82 200

1,1

2016

810

3 680

0,9

25 170

92 700

1,0

2015

747

3 710

1,0

22 390

83 100

1,1

2014

461

3 220

1,1

14 450

46 500

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

3 260

0,5

21 510

70 700

0,5


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.