Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

13. Field beans. Yield per hectare, crop area and total production in 2019

 

Område

Antal

företag1

 

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar2

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

120

..

..

Uppsala

11

..

..

620

..

..

Södermanlands

16

..

..

700

..

..

Östergötlands

63

3 650

3,4

2 830

10 300

3,6

Jönköpings

1

..

..

10

..

..

Kronobergs

1

..

..

..

..

..

Kalmar

8

..

..

160

..

..

Gotlands

10

..

..

330

..

..

Blekinge

7

..

..

190

..

..

Skåne

47

3 980

2,2

2 840

11 300

2,2

Hallands

45

3 190

4,0

1 420

4 500

4,0

Västra Götalands

146

3 160

4,1

7 070

22 400

4,1

Värmlands

15

..

..

580

..

..

Örebro

10

..

..

480

..

..

Västmanlands

22

3 520

5,1

800

2 800

5,1

Dalarnas

2

..

..

30

..

..

Gävleborgs

1

..

..

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

76

3 690

2,3

3 050

11 300

2,3

Götalands mellanbygder

28

3 430

5,5

1 250

4 300

5,5

Götalands norra slättbygder

180

3 410

3,2

8 720

29 800

3,3

Svealands slättbygder

76

2 980

4,6

3 250

9 700

4,6

Götalands skogsbygder

39

2 730

7,3

1 640

4 500

7,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

9

..

..

280

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

408

3 310

1,9

18 190

60 200

1,9

2018

506

1 330

2,6

26 290

34 800

3,4

2017

545

3 590

1,7

30 490

109 400

1,8

2016

554

3 520

1,3

29 540

103 900

1,4

2015

455

3 960

1,7

25 010

99 100

1,8

2014

332

3 240

2,0

18 840

61 100

2,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

3 130

0,9

26 030

81 700

1,0


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.