Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Höstrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

16. Winter turnip rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2019

 

Område

Antal

företag1

 

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar2

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

40

..

..

Uppsala

8

..

..

320

..

..

Södermanlands

2

..

..

70

..

..

Östergötlands

1

..

..

40

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

1

..

..

20

..

..

Gotlands

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

-

..

..

50

..

..

Hallands

-

..

..

30

..

..

Västra Götalands

3

..

..

110

..

..

Värmlands

2

..

..

50

..

..

Örebro

-

..

..

20

..

..

Västmanlands

10

..

..

300

..

..

Dalarnas

3

..

..

30

..

..

Gävleborgs

4

..

..

60

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

..

..

20

..

..

Götalands mellanbygder

1

..

..

50

..

..

Götalands norra slättbygder

2

..

..

90

..

..

Svealands slättbygder

25

1 230

6,0

790

1 000

6,0

Götalands skogsbygder

2

..

..

80

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

7

..

..

100

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

37

1 220

6,2

1 130

1 400

6,2

2018

34

870

9,2

710

600

9,3

2017

38

1 390

7,1

980

1 400

7,1

2016

35

1 520

3,0

970

1 500

3,0

2015

33

1 870

4,0

870

1 600

4,0

2014

28

1 700

2,9

790

1 300

3,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

1 470

2,6

860

1 300

2,6


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 35.