Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

17. Spring turnip rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2019

 

Område

Antal

företag1

 

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar2

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

10

..

..

Uppsala

2

..

..

60

..

..

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

-

..

..

50

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

1

..

..

20

..

..

Kalmar

-

-

-

-

-

-

Gotlands

-

-

-

-

-

-

Blekinge

1

..

..

10

..

..

Skåne

-

-

-

-

-

-

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

2

..

..

20

..

..

Värmlands

1

..

..

250

..

..

Örebro

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

-

..

..

30

..

..

Dalarnas

8

..

..

120

..

..

Gävleborgs

18

..

..

240

..

..

Västernorrlands

2

..

..

110

..

..

Jämtlands

-

..

..

10

..

..

Västerbottens

6

..

..

120

..

..

Norrbottens

2

..

..

70

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

1

..

..

10

..

..

Götalands norra slättbygder

2

..

..

20

..

..

Svealands slättbygder

3

..

..

90

..

..

Götalands skogsbygder

1

..

..

30

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

8

..

..

390

..

..

Nedre Norrland

21

1 230

14,4

370

500

14,4

Övre Norrland

8

..

..

190

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

44

990

9,5

1 100

1 100

9,5

2018

52

1 070

2,7

1 150

1 200

2,9

2017

56

1 420

4,2

1 150

1 600

4,3

2016

41

1 220

4,0

1 090

1 300

4,0

2015

42

1 240

6,1

980

1 200

6,1

2014

44

1 070

5,6

1 280

1 400

5,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

1 200

2,1

1 130

1 300

2,1


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 35.