Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

19. Cereals harvested green (excluding green maize). Yield per hectare, crop area and total production in 2019

 

Område

Antal

företag1

 

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

880

..

..

Uppsala

22

3 050

8,2

1 540

4 700

26,5

Södermanlands

30

2 110

12,4

1 730

3 700

22,7

Östergötlands

28

3 070

6,7

2 840

8 700

17,7

Jönköpings

61

3 150

8,9

5 460

17 200

15,4

Kronobergs

37

3 120

6,4

2 190

6 800

14,8

Kalmar

47

3 500

11,8

4 420

15 400

15,6

Gotlands

31

3 430

12,3

1 250

4 300

20,5

Blekinge

11

..

..

530

..

..

Skåne

72

4 570

6,9

5 160

23 500

19,4

Hallands

33

4 280

11,1

1 850

7 900

28,7

Västra Götalands

90

4 360

7,2

5 290

23 100

13,5

Värmlands

56

3 170

8,6

3 250

10 300

18,8

Örebro

24

4 670

17,9

2 280

10 700

33,5

Västmanlands

11

..

..

610

..

..

Dalarnas

12

..

..

820

..

..

Gävleborgs

31

2 880

14,6

1 560

4 500

27,6

Västernorrlands

39

2 410

6,8

1 280

3 100

13,0

Jämtlands

81

2 970

2,7

1 420

4 200

4,2

Västerbottens

57

2 860

5,6

1 650

4 700

17,9

Norrbottens

24

2 630

8,3

420

1 100

13,8

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

45

5 640

9,8

1 780

10 000

25,0

Götalands mellanbygder

94

3 900

6,1

6 610

25 800

13,3

Götalands norra slättbygder

71

4 000

7,1

3 620

14 500

13,2

Svealands slättbygder

110

3 340

6,2

7 130

23 900

12,3

Götalands skogsbygder

191

3 580

5,5

15 660

56 000

10,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

72

3 510

12,9

4 980

17 400

22,0

Nedre Norrland

138

2 630

3,9

3 960

10 400

10,3

Övre Norrland

92

2 840

4,5

2 310

6 600

14,8

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

813

3 580

2,9

46 630

167 100

5,5

2018

1 176

1 920

2,3

98 910

189 500

3,9

2017

744

3 790

2,6

45 610

173 100

5,8

2016

653

3 730

3,9

40 080

149 300

6,8

2015

662

3 640

5,0

40 570

147 700

8,7

2014

681

3 640

5,1

41 380

150 700

8,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

3 340

1,8

53 310

162 100

3,1

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).