Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

2. Spring wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2019

 

Område

Antal

företag1

 

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar2

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

17

..

..

720

..

..

Uppsala

88

4 280

3,0

6 960

29 800

3,0

Södermanlands

44

3 940

6,9

2 210

8 700

7,9

Östergötlands

46

4 730

4,3

1 980

9 300

7,2

Jönköpings

12

..

..

360

..

..

Kronobergs

20

4 600

3,8

470

2 100

5,3

Kalmar

23

3 620

5,7

930

3 400

8,0

Gotlands

72

3 710

3,9

3 870

14 400

4,4

Blekinge

20

6 490

2,6

890

5 800

2,6

Skåne

71

5 880

2,5

4 330

25 400

3,3

Hallands

53

4 960

3,5

2 660

13 200

3,9

Västra Götalands

111

4 170

3,3

7 600

31 700

3,3

Värmlands

45

4 610

3,3

2 190

10 100

3,3

Örebro

56

5 570

3,1

4 020

22 400

3,2

Västmanlands

59

4 540

2,9

4 050

18 400

3,2

Dalarnas

36

4 010

3,7

2 040

8 200

3,8

Gävleborgs

47

4 100

2,3

1 690

6 900

2,3

Västernorrlands

7

..

..

250

..

..

Jämtlands

-

..

..

0

..

..

Västerbottens

4

..

..

40

..

..

Norrbottens

5

..

..

130

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

97

5 560

2,2

5 110

28 400

2,2

Götalands mellanbygder

122

4 590

3,1

6 540

30 000

3,5

Götalands norra slättbygder

110

4 380

3,3

6 250

27 400

3,3

Svealands slättbygder

288

4 530

1,6

18 930

85 800

1,7

Götalands skogsbygder

90

4 040

3,8

4 760

19 300

4,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

73

4 080

3,4

3 920

16 000

3,5

Nedre Norrland

47

4 330

2,7

1 730

7 500

3,0

Övre Norrland

9

..

..

140

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

836

4 520

1,1

47 330

214 000

1,1

2018

1 274

2 760

0,9

79 970

220 400

1,0

2017

1 082

4 640

0,8

64 300

298 600

1,2

2016

1 193

4 540

0,8

74 770

339 500

0,9

2015

1 016

5 000

0,9

63 100

315 600

1,0

2014

1 094

4 530

0,9

74 030

335 600

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

4 290

0,4

71 230

301 900

0,4


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.