Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Andra ettåriga grödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

21. Other annual plants harvested green. Yield per hectare, crop area and total production in 2019

 

Område

Antal

företag1

 

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

90

..

..

Uppsala

2

..

..

180

..

..

Södermanlands

1

..

..

90

..

..

Östergötlands

6

..

..

890

..

..

Jönköpings

17

..

..

3 350

..

..

Kronobergs

19

..

..

1 230

..

..

Kalmar

21

7 100

19,5

3 610

25 600

29,4

Gotlands

9

..

..

520

..

..

Blekinge

6

..

..

260

..

..

Skåne

10

..

..

940

..

..

Hallands

2

..

..

450

..

..

Västra Götalands

18

..

..

3 480

..

..

Värmlands

7

..

..

800

..

..

Örebro

3

..

..

100

..

..

Västmanlands

2

..

..

170

..

..

Dalarnas

7

..

..

790

..

..

Gävleborgs

20

5 850

15,3

1 950

11 400

24,3

Västernorrlands

12

..

..

1 400

..

..

Jämtlands

25

2 800

9,3

1 650

4 600

9,3

Västerbottens

21

2 740

9,7

2 890

7 900

11,5

Norrbottens

9

..

..

1 150

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5

..

..

180

..

..

Götalands mellanbygder

28

4 080

12,3

2 620

..

..

Götalands norra slättbygder

15

..

..

1 490

..

..

Svealands slättbygder

12

..

..

910

..

..

Götalands skogsbygder

59

5 520

13,9

10 250

56 600

19,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

15

..

..

1 340

..

..

Nedre Norrland

51

4 030

11,1

4 980

20 100

14,0

Övre Norrland

33

2 710

8,5

4 280

11 600

9,4

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

218

4 730

7,5

26 080

123 400

14,4

2018

339

2 250

6,3

29 800

67 100

11,1

2017

222

5 210

9,7

21 630

112 800

15,7

2016

162

4 530

8,0

18 820

85 300

15,0

2015

176

4 650

10,0

21 150

98 300

14,5

2014

114

4 780

7,6

16 750

80 100

22,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

4 280

3,8

21 630

88 700

7,2

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).