Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

22. Table potatoes. Yield per hectare, crop area and total production in 2019

 

Område

Antal

företag1

 

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha2

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton2

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

..

100

..

..

Uppsala

6

..

..

..

130

..

..

Södermanlands

1

..

..

..

40

..

..

Östergötlands

37

44 280

40 180

1,1

1 730

69 600

1,1

Jönköpings

7

..

..

..

80

..

..

Kronobergs

4

..

..

..

50

..

..

Kalmar

15

..

..

..

430

..

..

Gotlands

24

33 380

30 630

6,4

950

29 000

6,4

Blekinge

3

..

..

..

70

..

..

Skåne

163

35 670

33 360

1,6

6 200

206 800

1,6

Hallands

36

42 170

39 280

1,6

1 950

76 500

1,6

Västra Götalands

56

36 200

32 750

1,9

2 090

68 400

1,9

Värmlands

16

..

..

..

220

..

..

Örebro

21

41 170

36 740

1,7

440

16 200

1,7

Västmanlands

1

..

..

..

0

..

..

Dalarnas

33

36 600

32 120

1,0

780

25 100

1,0

Gävleborgs

13

..

..

..

170

..

..

Västernorrlands

7

..

..

..

150

..

..

Jämtlands

11

..

..

..

130

..

..

Västerbottens

20

25 220

20 450

2,3

220

4 400

2,3

Norrbottens

22

22 420

17 840

1,4

370

6 600

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

114

38 690

36 140

1,8

4 910

177 400

1,8

Götalands mellanbygder

114

34 330

31 980

1,8

4 240

135 500

1,8

Götalands norra slättbygder

80

40 760

36 930

1,0

3 470

128 100

1,0

Svealands slättbygder

34

32 980

29 490

5,1

770

22 700

5,1

Götalands skogsbygder

36

32 330

29 280

6,1

850

24 900

6,1

Mell. Sveriges skogsbygder

28

31 490

28 100

1,2

600

16 800

1,2

Nedre Norrland

48

30 410

26 490

2,8

860

22 700

2,8

Övre Norrland

44

23 310

18 680

1,3

590

11 100

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2019

498

35 990

32 980

0,9

16 280

537 000

0,9

2018

515

30 640

28 080

1,0

15 990

449 100

1,0

2017

536

33 730

30 840

1,0

17 090

527 000

1,0

2016

563

34 770

31 810

0,8

17 330

551 500

0,8

2015

689

34 430

31 530

0,7

16 650

525 200

0,7

2014

746

34 160

31 270

0,6

17 640

551 600

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

33 550

30 710

0,4

16 940

520 900

0,4


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.