Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Slåttervall. Återväxt. Hektarskörd och totalskörd 2019

25. Temporary grasses. Regrowth. Yield per hectare and total production in 2019

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha1

Medelfel,
 procent

Total inbärgad återväxtskörd, ton

Medelfel,
 procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

1 840

21,3

53 000

21,8

Uppsala

1 720

15,0

61 600

16,2

Södermanlands

1 320

17,6

49 700

18,4

Östergötlands

2 080

11,7

129 500

12,0

Jönköpings

2 010

26,3

106 000

26,7

Kronobergs

2 850

12,3

81 700

13,2

Kalmar

1 730

12,9

96 500

13,5

Gotlands

1 320

12,9

42 200

13,8

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

2 720

9,4

201 000

10,3

Hallands

3 590

9,9

132 900

11,2

Västra Götalands

2 580

8,5

359 100

9,2

Värmlands

1 750

22,9

75 400

24,6

Örebro

1 630

23,7

45 400

24,1

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

1 550

16,4

58 100

16,6

Västernorrlands

1 320

21,0

35 900

25,8

Jämtlands

990

16,1

28 200

16,2

Västerbottens

1 340

13,2

53 400

13,8

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 530

11,1

125 300

12,7

Götalands mellanbygder

1 910

8,5

195 500

8,9

Götalands norra slättbygder

2 870

8,5

279 800

8,9

Svealands slättbygder

1 680

9,2

261 500

9,6

Götalands skogsbygder

2 230

8,6

540 400

8,9

Mell. Sveriges skogsbygder

1 220

16,1

90 700

17,8

Nedre Norrland

1 310

10,3

118 800

11,8

Övre Norrland

1 190

11,0

77 000

11,4

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2019

1 950

3,7

1 683 500

3,9

2018

1 570

2,7

1 365 900

2,8

2017

2 040

3,6

1 630 500

3,8

2016

1 970

3,5

1 584 700

3,7

2015

2 010

4,5

1 733 700

4,7

2014

2 050

3,5

1 795 800

3,7

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

1 910

1,6

1 599 660

1,7


 

Anm. Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

Där antalet jordbruksföretag som ingår i beräkningarna understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.