Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2019, hektar

27. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2019, hectares

 

Område

Antal företag1

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel,   procent

Areal   betes-
vall,
hektar

Medel-fel,   procent

Areal ej utnyttjad vall,  hektar

Medel-fel,   procent

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

31

35 560

28 850

4,5

5 980

21,8

720

47,5

Uppsala

44

47 390

35 750

5,9

8 860

19,4

2 780

49,5

Södermanlands

40

47 540

37 750

5,3

8 640

23,0

1 150

57,1

Östergötlands

78

72 860

62 170

2,9

10 280

16,9

410

64,7

Jönköpings

49

62 380

52 700

4,3

9 610

23,6

70

97,1

Kronobergs

30

34 490

28 720

4,9

5 770

24,2

0

..

Kalmar

55

65 800

55 820

4,0

6 350

18,8

3 630

60,3

Gotlands

45

36 750

31 890

4,9

3 550

31,8

1 310

97,8

Blekinge

9

14 630

..

..

..

..

..

..

Skåne

111

97 830

73 860

4,2

19 440

13,4

4 540

52,1

Hallands

61

46 510

37 000

5,3

8 260

20,6

1 240

90,8

Västra Götalands

154

183 890

139 020

3,5

34 640

9,9

10 230

44,1

Värmlands

57

61 250

43 030

8,9

15 780

23,7

2 440

64,0

Örebro

41

35 210

27 850

4,1

6 530

15,8

830

57,9

Västmanlands

23

26 550

20 450

7,0

5 280

24,2

820

46,8

Dalarnas

42

33 210

20 430

18,2

8 350

16,4

4 430

75,0

Gävleborgs

46

43 970

37 590

2,8

5 720

16,2

670

91,5

Västernorrlands

37

36 860

27 260

15,0

9 180

45,3

420

60,7

Jämtlands

49

32 090

28 560

2,3

2 810

21,5

720

56,9

Västerbottens

54

46 860

39 790

4,2

3 900

16,0

3 170

49,9

Norrbottens

29

24 220

20 510

4,5

2 470

24,5

1 240

66,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

91

48 100

35 540

6,1

9 590

17,9

2 970

60,2

Götalands mellanbygder

119

118 330

102 120

2,6

14 090

17,0

2 120

72,8

Götalands n:a slättbygder

124

117 820

97 610

2,4

17 930

12,2

2 280

58,4

Svealands slättbygder

176

199 540

155 580

2,6

38 320

9,8

5 630

30,1

Götalands skogsbygder

239

307 000

242 450

2,1

50 850

8,4

13 700

33,9

Mell. Sveriges skogsbygder

114

108 240

74 670

7,6

25 870

15,6

7 700

54,5

Nedre Norrland

121

110 250

90 550

5,8

18 360

28,8

1 340

48,8

Övre Norrland

101

76 580

64 680

2,8

6 920

14,1

4 990

33,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

1 085

1 085 850

862 370

1,2

182 690

5,1

40 790

17,6

2018

1 270

1 049 460

872 440

0,9

154 390

4,4

22 630

19,1

2017

1 069

1 035 110

797 330

1,2

177 840

4,7

59 930

14,6

2016

1 079

1 052 560

805 460

1,4

173 710

4,5

73 390

14,2

2015

1 035

1 075 820

862 820

1,2

160 010

4,7

52 990

14,9

2014

846

1 109 940

878 000

1,2

159 780

5,2

72 170

11,7


 

Anm. Arealerna har beräknats genom att i vallundersökningen skatta andelen slåttervall, betesvall respektive ej utnyttjad vall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala vallarealen enligt Jordbruksverkets slutliga grödarealer enligt JO 10 SM1902.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).