Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

29. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2019

29. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the cultivated area in 2019

 

Område

Höstvete

Obärgad areal

 

Vårvete

Obärgad areal

Procent

Medelfel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,3

0,2

50

46,7

 

..

..

..

..

Uppsala

0,3

0,1

110

36,0

 

0,9

0,8

60

91,0

Södermanlands

0,3

0,2

80

64,1

 

1,7

0,7

40

40,1

Östergötlands

0,0

0,0

20

56,4

 

0,0

..

0

..

Jönköpings

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Kalmar

0,0

0,0

10

70,9

 

0,5

0,4

0

87,0

Gotlands

0,4

0,3

50

84,6

 

0,3

0,2

10

58,4

Blekinge

0,0

0,0

0

76,9

 

0,1

0,1

0

68,6

Skåne

0,0

0,0

50

82,3

 

0,0

..

0

..

Hallands

0,2

0,2

30

84,7

 

0,0

..

0

..

Västra Götalands

0,1

0,0

70

27,2

 

0,4

0,2

30

53,3

Värmlands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Örebro

0,1

0,0

10

48,1

 

0,3

0,0

10

16,1

Västmanlands

0,4

0,2

80

65,4

 

0,0

..

0

..

Dalarnas

1,0

0,8

30

81,5

 

0,0

..

0

..

Gävleborgs

1,6

0,6

20

37,7

 

2,1

0,4

40

20,2

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0,0

40

67,7

 

0,0

..

0

..

Götalands mellanbygder

0,2

0,1

100

59,1

 

0,3

0,1

20

46,4

Götalands norra slättbygder

0,1

0,0

80

25,4

 

0,2

0,1

10

62,3

Svealands slättbygder

0,3

0,1

320

26,1

 

0,7

0,3

140

43,1

Götalands skogsbygder

0,1

0,0

10

81,5

 

0,4

0,3

20

74,3

Mell. Sveriges skogsbygder

0,3

0,2

30

79,6

 

0,2

0,1

10

38,5

Nedre Norrland

2,2

0,8

30

36,8

 

1,9

0,4

30

21,2

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

0,1

0,0

620

18,2

 

0,6

0,1

260

24,9

2018

0,3

0,1

870

36,5

 

0,7

0,2

570

21

2017

0,3

0,0

1 090

13,4

 

3,2

0,4

2 080

11,8

2016

0,1

0,0

300

28,0

 

0,5

0,1

350

31,4

2015

0,0

.

190

24,3

 

0,4

.

240

21,1

2014

0,1

.

250

27,1

 

0,1

.

60

47,8


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

29 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2019

29 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2019

 

Område

Råg

Obärgad areal

 

Höstkorn

Obärgad areal

Procent

Medelfel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

0,3

0,1

0

21,7

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Gotlands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

0,0

10

97,3

 

0,0

0,0

0

57,3

Hallands

8,5

7,3

120

86,3

 

0,0

..

0

..

Västra Götalands

0,2

0,1

10

39,2

 

0,0

0,0

0

51,7

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

1,6

1,4

10

88,5

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

..

0

..

 

0,0

0,0

0

57,1

Götalands mellanbygder

0,1

0,1

10

97,2

 

0,0

..

0

..

Götalands norra slättbygder

0,1

0,1

10

39,1

 

0,0

0,0

0

51,7

Svealands slättbygder

0,3

0,1

10

35,4

 

0,8

0,4

30

56,1

Götalands skogsbygder

4,7

3,8

110

81,2

 

0,0

..

0

..

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

0,5

0,3

150

64,7

 

0,1

0,1

30

55,1

2018

0,5

0,2

110

42,2

 

0,8

0,2

110

26,4

2017

0,8

0,5

170

59,3

 

0,2

0,1

40

45,4

2016

0,5

0,2

80

38,2

 

0,1

0,1

30

80,1

2015

0,2

.

50

40,9

 

1,7

.

270

54,2

2014

0,3

.

80

40,5

 

0,2

.

20

93,1


 

Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

29 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2019

29 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2019

 

Område

Vårkorn

Obärgad areal

 

Havre

Obärgad areal

Procent

Medelfel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1,8

0,9

150

46,4

 

2,1

1,6

50

76,5

Uppsala

0,3

0,1

70

45,9

 

0,3

0,2

20

74,1

Södermanlands

0,8

0,5

100

60,4

 

0,4

0,3

20

70,5

Östergötlands

0,1

0,1

20

63,7

 

2,7

1,8

180

64,9

Jönköpings

0,1

0,0

0

87,0

 

0,0

..

0

..

Kronobergs

0,0

..

0

..

 

1,2

1,2

20

94,6

Kalmar

0,8

0,5

50

64,9

 

1,7

1,6

30

92,6

Gotlands

0,7

0,4

60

51,9

 

1,0

0,5

10

51,3

Blekinge

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,5

0,5

360

84,0

 

0,0

..

0

..

Hallands

0,0

0,0

10

84,2

 

0,3

0,2

20

70,8

Västra Götalands

0,3

0,1

120

49,1

 

0,6

0,3

330

43,6

Värmlands

2,0

0,8

160

38,1

 

2,1

0,8

220

39,7

Örebro

0,3

0,2

30

62,5

 

0,8

0,5

90

62,1

Västmanlands

0,0

0,0

10

66,0

 

0,2

0,2

30

91,5

Dalarnas

2,6

1,5

190

59,0

 

0,9

0,6

40

68,7

Gävleborgs

7,1

2,2

570

30,7

 

3,9

1,5

100

40,4

Västernorrlands

8,3

3,5

220

42,7

 

..

..

..

..

Jämtlands

6,6

0,8

90

12,0

 

..

..

..

..

Västerbottens

2,7

1,5

190

54,3

 

18,8

8,1

110

45,4

Norrbottens

6,6

1,5

160

23,2

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,6

0,5

340

86,3

 

0,0

..

0

..

Götalands mellanbygder

0,3

0,1

90

42,0

 

0,4

0,2

20

49,9

Götalands norra slättbygder

0,1

0,0

40

38,4

 

0,4

0,2

200

49,3

Svealands slättbygder

0,5

0,1

390

26,5

 

0,4

0,1

190

33,0

Götalands skogsbygder

0,4

0,2

120

47,7

 

1,1

0,6

230

49,6

Mell. Sveriges skogsbygder

1,0

0,4

140

36,0

 

3,2

1,1

380

34,4

Nedre Norrland

9,0

1,9

1 050

21,5

 

5,2

1,8

110

35,3

Övre Norrland

3,7

1,2

350

31,6

 

12,5

5,5

130

45,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

1,0

0,2

2 580

16,5

 

0,9

0,2

1 340

17,9

2018

0,9

0,1

2 950

15,0

 

3,4

0,5

4 780

16,2

2017

3,2

0,2

9 320

6,6

 

2,8

0,3

4 210

11,9

2016

0,5

0,1

1 570

17,4

 

0,4

0,1

700

21,9

2015

1,0

.

3 020

15,2

 

1,0

.

1 670

24,0

2014

0,3

.

1 020

24,4

 

0,8

.

1 230

20,9


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

29 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2019

29 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2019

Område

Höstrågvete

Obärgad areal

 

Vårrågvete

Obärgad areal

Procent

Medelfel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

0,1

0,1

0

58,9

 

..

..

..

..

Östergötlands

1,7

1,0

70

60,6

 

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Gotlands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Blekinge

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Hallands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Västra Götalands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

2,1

1,8

20

86,4

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,8

0,6

40

74,3

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

0,1

0,0

0

59,2

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,3

0,2

20

68,8

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

1,6

1,4

30

88,9

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

0,4

0,2

110

42,1

 

1,5

1,1

10

77,1

2018

0,3

0,2

40

69,2

 

6,8

3,3

80

48,4

2017

1,0

0,2

250

24,5

 

9,8

2,2

170

21,7

2016

0,6

0,4

170

69,1

 

0,0

0,0

0

30,4

2015

0,2

.

70

36,8

 

0,0

.

0

0,0

2014

0,3

.

100

26,9

 

..

.

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

29 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2019

29 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2019

 

Område

Blandsäd

Obärgad areal

 

Majs

Obärgad areal

Procent

Medelfel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Uppsala

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Östergötlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kalmar

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

 

0,0

0,0

0

47,2

Hallands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västra Götalands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Örebro

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

0,0

0,0

0

46,9

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,1

0,1

0

75,3

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

3,5

2,5

80

71,7

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

2,2

1,8

80

81,4

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

0,5

0,2

10

39,2

 

-

-

-

-

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

1,8

0,7

230

39,0

 

0,0

0,0

0

46,5

2018

5,1

1,5

500

29

 

1,4

1,0

20

72,7

2017

5,6

1,2

660

22,5

 

0,5

0,3

10

52,2

2016

0,7

0,2

110

21,5

 

0,6

0,4

10

71,7

2015

3,5

.

520

31,7

 

6,1

.

80

45,3

2014

2,2

.

330

36,0

 

1,0

.

10

90,3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

29 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2019

29 cont. Cereals. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2019

 

Område

 

Spannmål totalt

Obärgad areal

Procent

Medelfel, procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

1,3

0,3

360

27,7

Uppsala

0,3

0,1

270

29,0

Södermanlands

0,5

0,2

300

29,4

Östergötlands

0,3

0,1

290

45,2

Jönköpings

0,1

0,1

10

70,7

Kronobergs

0,6

0,3

40

54,8

Kalmar

0,6

0,3

160

57,7

Gotlands

0,4

0,2

130

38,5

Blekinge

0,0

0,0

0

54,0

Skåne

0,2

0,1

420

73,4

Hallands

0,4

0,3

180

68,0

Västra Götalands

0,3

0,1

560

29,5

Värmlands

1,3

0,4

380

30,0

Örebro

0,4

0,1

180

36,5

Västmanlands

0,2

0,1

120

61,2

Dalarnas

1,5

0,7

270

45,3

Gävleborgs

5,2

1,3

730

25,1

Västernorrlands

9,1

3,0

320

34,4

Jämtlands

7,5

0,9

110

12,0

Västerbottens

4,3

1,5

330

35,3

Norrbottens

5,5

1,3

170

23,0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,2

0,2

380

78,6

Götalands mellanbygder

0,2

0,1

230

31,5

Götalands norra slättbygder

0,2

0,0

400

31,3

Svealands slättbygder

0,4

0,1

1 180

15,0

Götalands skogsbygder

0,7

0,2

600

29,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

1,3

0,4

590

26,5

Nedre Norrland

7,3

1,3

1 270

18,5

Övre Norrland

4,8

1,2

510

25,2

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2019

0,5

0,1

5 320

10,1

2018

1,1

0,1

10 020

10,7

2017

1,8

0,1

18 010

5,1

2016

0,3

0,0

3 320

11,4

2015

0,6

.

6 120

10,7

2014

0,3

.

3 100

12,7


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.