Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Råg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

3. Rye. Yield per hectare, crop area and total production in 2019

 

Område

Antal

företag1

 

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar2

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

310

..

..

Uppsala

26

5 590

3,7

1 240

6 900

3,7

Södermanlands

16

..

..

740

..

..

Östergötlands

57

7 410

3,1

2 820

20 900

3,2

Jönköpings

9

..

..

250

..

..

Kronobergs

6

..

..

70

..

..

Kalmar

16

..

..

670

..

..

Gotlands

26

5 470

6,9

980

5 300

8,6

Blekinge

8

..

..

160

..

..

Skåne

180

7 430

1,5

13 980

103 800

1,6

Hallands

32

5 430

10,1

1 470

8 000

10,1

Västra Götalands

138

6 510

2,4

7 790

50 700

2,4

Värmlands

14

..

..

420

..

..

Örebro

10

..

..

640

..

..

Västmanlands

15

..

..

630

..

..

Dalarnas

11

..

..

440

..

..

Gävleborgs

7

..

..

110

..

..

Västernorrlands

-

..

..

0

..

..

Jämtlands

1

..

..

10

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

120

7 490

1,4

7 160

53 600

1,9

Götalands mellanbygder

117

7 020

2,2

8 680

61 000

2,3

Götalands norra slättbygder

173

6 790

2,1

9 220

62 600

2,1

Svealands slättbygder

87

5 890

2,0

3 880

22 900

2,0

Götalands skogsbygder

53

5 550

7,8

2 430

13 500

7,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

24

6 000

5,7

1 290

7 700

5,7

Nedre Norrland

8

..

..

80

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

582

6 760

1,1

32 750

221 300

1,2

2018

390

4 510

1,6

19 580

88 200

1,6

2017

403

6 660

1,2

21 310

141 800

1,3

2016

335

6 120

1,3

16 600

101 600

1,3

2015

407

6 340

1,2

23 530

149 200

1,2

2014

475

6 450

1,3

26 910

173 600

1,3

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

6 020

0,6

21 590

130 900

0,6


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.