Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

30. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2019

30. Peas and field beans. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2019

 

Område

Ärter

Obärgad areal

 

Åkerbönor

Obärgad areal

Procent

Medel-
fel,
procent-enheter

Hektar

Medel-
fel,
procent

 

Procent

Medel-
fel,
procent-enheter

Hektar

Medel
fel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,2

0,1

0

21,8

 

..

..

..

..

Uppsala

1,4

0,4

60

27,1

 

..

..

..

..

Södermanlands

8,5

1,7

110

20,0

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,2

0,1

10

67,5

 

0,2

0,1

0

69,9

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Gotlands

0,5

0,5

10

86,2

 

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

..

0

..

 

0,9

0,1

20

12,0

Hallands

..

..

..

..

 

0,7

0,3

10

51,6

Västra Götalands

2,9

1,6

70

55,2

 

1,3

0,4

90

34,2

Värmlands

6,6

0,6

40

10,2

 

..

..

..

..

Örebro

1,1

0,4

10

34,8

 

..

..

..

..

Västmanlands

3,3

1,7

60

52,9

 

0,0

..

0

..

Dalarnas

11,6

4,1

70

34,9

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

..

0

..

 

0,3

0,1

10

51,3

Götalands mellanbygder

0,4

0,3

10

86,4

 

2,1

0,3

30

14,8

Götalands norra slättbygder

1,0

0,7

50

70,9

 

0,9

0,3

80

37,5

Svealands slättbygder

2,5

0,4

260

16,7

 

1,1

0,8

40

67,5

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

 

2,3

1,2

40

52,0

Mell. Sveriges skogsbygder

7,7

2,2

100

28,8

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

2,2

0,3

440

14,3

 

1,0

0,2

180

23,3

2018

2,1

0,4

460

17,8

 

6,6

1,2

1 730

18,9

2017

3,4

0,5

800

14,1

 

2,0

0,5

610

26,3

2016

1,3

0,4

340

26,8

 

0,5

0,3

150

66,4

2015

2,8

.

620

13,9

 

0,2

.

60

49,5

2014

1,8

.

260

20,9

 

0,4

.

80

47,2


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.