Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

31. Oljeväxter. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2019

31. Oilseed crops. Area not harvested. Percent and hectares of the crop area in 2019

 

Område

Höstraps

Obärgad areal

 

Vårraps

Obärgad areal

Procent

Medelfel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,5

0,2

10

40,6

 

..

..

..

..

Uppsala

4,7

1,1

240

23,9

 

..

..

..

..

Södermanlands

0,8

0,1

40

17,3

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,7

0,3

80

41,8

 

..

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

1,7

0,7

50

39,3

 

..

..

..

..

Gotlands

0,3

0,2

10

73,2

 

..

..

..

..

Blekinge

0,1

0,1

0

68,0

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

0,0

0

43,4

 

..

..

..

..

Hallands

0,1

0,1

0

68,7

 

..

..

..

..

Västra Götalands

1,9

0,4

250

20,3

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

1,3

0,3

50

26,3

 

..

..

..

..

Västmanlands

5,7

1,7

150

29,4

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0,0

10

42,0

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,3

0,1

40

23,4

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1,3

0,3

310

19,7

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

2,6

0,4

480

15,0

 

7,8

2,2

150

28,3

Götalands skogsbygder

1,0

0,5

30

56,0

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

2,5

0,8

40

31,5

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

0,9

0,1

910

10,9

 

8,5

1,6

300

19,4

2018

3,6

0,3

3 110

8,2

 

7,0

1,0

630

13,8

2017

0,3

0,0

320

16,3

 

5,1

1,0

340

19,7

2016

0,6

0,1

470

19,9

 

4,8

1,0

350

20,0

2015

0,2

.

160

14,7

 

3,6

.

160

27,8

2014

0,5

.

370

19,7

 

2,0

.

290

18,3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

31 forts. Oljeväxter. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2019

31 cont. Oilseed crops. Area not harvested. Hectares and percent of the crop area in 2019

 

Område

Höstrybs

Obärgad areal

 

Vårrybs

Obärgad areal

Procent

Medel fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Östergötlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gotlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Hallands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västra Götalands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

5,2

2,2

40

42,3

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

 

19,6

6,1

70

30,9

Övre Norrland

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

5,5

1,7

60

31,0

 

15,7

4,2

170

26,7

2018

14,3

5,2

100

36,7

 

5,2

1,3

60

24,2

2017

8,4

4,1

80

49,4

 

13,9

1,5

160

11,0

2016

1,7

0,4

20

25,7

 

4,0

1,2

40

29,8

2015

2,0

.

20

27,3

 

3,4

.

30

67,2

2014

0,8

.

10

26,2

 

9,4

.

120

24,7


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

31 forts. Oljeväxter. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2019

31 cont. Oilseed crops. Area not harvested. Hectares and percent of the crop area in 2019

 

Område

Raps och rybs1

Obärgad areal

 

Oljelin

Obärgad areal

Procent

Medel fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,,
 procent--enheterr

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1,8

0,8

50

37,8

 

..

..

..

..

Uppsala

5,0

1,1

300

23,0

 

..

..

..

..

Södermanlands

1,0

0,1

60

14,1

 

..

..

..

..

Östergötlands

1,4

0,4

180

29,0

 

0,0

..

0

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kalmar

1,7

0,7

50

39,3

 

..

..

..

..

Gotlands

0,4

0,2

20

56,0

 

-

-

-

-

Blekinge

1,2

4,9

10

84,9

 

-

-

-

-

Skåne

0,1

0,0

30

58,0

 

..

..

..

..

Hallands

0,1

0,1

0

68,7

 

-

-

-

-

Västra Götalands

1,8

0,4

250

20,3

 

..

..

..

..

Värmlands

3,1

0,7

30

25,9

 

-

-

-

-

Örebro

1,5

0,4

60

24,7

 

..

..

..

..

Västmanlands

6,6

1,4

210

20,9

 

..

..

..

..

Dalarnas

5,1

1,9

20

37,9

 

-

-

-

-

Gävleborgs

18,2

5,9

70

21,6

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,1

0,0

40

53,2

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,4

0,3

60

46,3

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1,5

0,3

370

17,2

 

0,0

..

0

..

Svealands slättbygder

3,2

0,4

690

12,6

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

0,9

0,5

30

51,3

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

5,4

1,7

130

26,8

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

18,8

6,1

70

30,9

 

-

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

1,4

0,1

1 450

8,9

 

2,9

0,7

60

25,5

2018

4,0

0,3

3 890

7,1

 

4,2

1,3

150

30,1

2017

0,8

0,1

900

10,5

 

5,3

1,3

240

24,3

2016

1,0

0,1

880

13,7

 

1,1

0,5

90

44,7

2015

0,4

.

370

14,9

 

0,2

.

10

31,3

2014

0,8

.

780

12,2

 

1,3

.

80

44,2


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.
1) Omfattar obärgade arealer av höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs.