Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

34. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt Lantbruksregistret1

34. Peas and field beans. Area harvested as green fodder
Percent and hectares of the final crop area from IACS
(Farm register)

 

Område

Ärter

Grönfoderareal1

 

Åkerbönor

Grönfoderareal1

 

Procent

Medelfel,
procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

 

Procent

Medel-fel,
 procent-enheter

Hektar

Medelfel,
procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Uppsala

0,5

0,2

20

33,4

 

..

..

..

..

Södermanlands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,0

..

0

..

 

2,2

1,3

60

60,3

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Kalmar

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Gotlands

0,5

0,4

10

84,0

 

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Hallands

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..

Västra Götalands

3,1

1,5

70

49,6

 

0,0

..

0

..

Värmlands

3,9

3,5

20

87,7

 

..

..

..

..

Örebro

1,3

0,9

20

68,2

 

..

..

..

..

Västmanlands

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Dalarnas

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

..

0

..

 

0,0

..

0

..

Götalands mellanbygder

0,3

0,3

10

83,8

 

0,0

..

0

..

Götalands norra slättbygder

1,6

0,8

70

49,9

 

0,7

0,4

60

60,6

Svealands slättbygder

0,4

0,2

50

45,1

 

0,0

..

0

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

 

2,8

2,6

50

92,3

Mell. Sveriges skogsbygder

1,7

0,8

20

48,2

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

0,7

0,2

150

29,1

 

0,6

0,3

120

48,6

2018

3,9

0,5

890

14,0

 

10,9

1,9

3 220

17,7

2017

2,0

0,5

480

24,9

 

1,7

0,5

520

29,2

2016

0,8

0,2

200

24,3

 

1,6

0,8

470

50,6

2015

1,4

.

320

29,2

 

0,9

.

230

63,3

2014

1,1

.

170

37,0

 

3,0

.

580

30,6


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.