Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

36. Spannmål, ärter och trindsäd. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2019

36. Cereals, peas and dried pulses. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non-response in 2019

 

Område

Antal
 uttagna
 företag

Antal undersökta företag1

Bortfall av företag

Vägran

Annan
 orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

128

124

0

4

Uppsala

291

265

9

17

Södermanlands

230

214

8

8

Östergötlands

362

340

16

6

Jönköpings

116

112

0

4

Kronobergs

75

73

0

2

Kalmar

210

201

6

3

Gotlands

182

172

5

5

Blekinge

87

77

5

5

Skåne

679

639

25

15

Hallands

203

195

6

2

Västra Götalands

659

612

24

23

Värmlands

175

172

0

3

Örebro

191

177

9

5

Västmanlands

211

196

10

5

Dalarnas

111

104

2

5

Gävleborgs

122

114

1

7

Västernorrlands

84

80

2

2

Jämtlands

109

105

0

4

Västerbottens

123

120

2

1

Norrbottens

75

70

0

5

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

602

566

26

10

Götalands mellanbygder

570

538

18

14

Götalands norra slättbygder

792

739

32

21

Svealands slättbygder

1 107

1 034

34

39

Götalands skogsbygder

557

529

9

19

Mell. Sveriges skogsbygder

294

276

6

12

Nedre Norrland

292

279

3

10

Övre Norrland

209

201

2

6

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2019

4 423

4 162

130

131

2018

4 418

4 224

 117

77

2017

4 425

4 186

143

96

2016

4 397

4 126

165

106

2015

4 381

4 084

136

161

2014

4 392

4 082

162

148


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.