Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

37. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2019

37. Potatoes. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non-response in 2019

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Antal
uttagna företag

Antal undersökta företag1

Bortfall

 

Antal
 uttagna företag

Antal undersökta företag1

Bortfall

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

2

2

 

0

0

0

Uppsala

8

7

1

 

0

0

0

Södermanlands

1

1

0

 

1

1

0

Östergötlands

75

66

9

 

0

0

0

Jönköpings

9

8

1

 

0

0

0

Kronobergs

7

7

0

 

0

0

0

Kalmar

25

23

2

 

28

28

0

Gotlands

33

31

2

 

0

0

0

Blekinge

6

4

2

 

34

31

3

Skåne

196

182

14

 

93

90

3

Hallands

58

53

5

 

0

0

0

Västra Götalands

81

73

8

 

3

3

0

Värmlands

20

17

3

 

0

0

0

Örebro

29

29

0

 

0

0

0

Västmanlands

1

1

0

 

0

0

0

Dalarnas

47

45

2

 

0

0

0

Gävleborgs

20

17

3

 

0

0

0

Västernorrlands

12

12

0

 

0

0

0

Jämtlands

12

12

0

 

0

0

0

Västerbottens

24

21

3

 

0

0

0

Norrbottens

22

22

0

 

1

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

154

138

16

 

19

17

2

Götalands mellanbygder

139

131

8

 

130

127

3

Götalands norra slättbygder

134

118

16

 

3

3

0

Svealands slättbygder

46

41

5

 

1

1

0

Götalands skogsbygder

58

55

3

 

6

5

1

Mell. Sveriges skogsbygder

53

50

3

 

0

0

0

Nedre Norrland

58

55

3

 

0

0

0

Övre Norrland

48

45

3

 

1

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2019

690

633

57

 

160

154

6

2018

688

643

45

 

167

160

7

2017

714

653

61

 

204

191

13

2016

739

690

49

 

191

183

8

2015

909

837

72

 

190

176

14

2014

985

905

80

 

186

173

13


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.