Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

38. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2019

38. Temporary grasses and grazings. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non-response in 2019

 

Område

Antal uttagna
företag

Antal undersökta företag1

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

35

34

1

Uppsala

47

44

3

Södermanlands

49

42

7

Östergötlands

93

83

10

Jönköpings

62

53

9

Kronobergs

35

34

1

Kalmar

68

62

6

Gotlands

52

47

5

Blekinge

15

9

6

Skåne

124

115

9

Hallands

67

64

3

Västra Götalands

188

159

29

Värmlands

72

59

13

Örebro

46

43

3

Västmanlands

26

23

3

Dalarnas

48

42

6

Gävleborgs

50

46

4

Västernorrlands

40

39

1

Jämtlands

56

49

7

Västerbottens

60

54

6

Norrbottens

37

30

7

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

100

96

4

Götalands mellanbygder

140

125

15

Götalands norra slättbygder

144

127

17

Svealands slättbygder

203

182

21

Götalands skogsbygder

295

257

38

Mell. Sveriges skogsbygder

136

119

17

Nedre Norrland

135

123

12

Övre Norrland

117

102

15

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2019

1 270

1 131

139

2018

1 500

1 330

170

2017

1 270

1 119

151

2016

1 270

1 129

141

2015

1 269

1 105

164

2014

1 000

894

106


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.