Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

4. Winter barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2019

 

 

Område

Antal

företag1

 

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar2

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

200

..

..

Uppsala

19

..

..

940

..

..

Södermanlands

14

..

..

480

..

..

Östergötlands

41

8 180

1,9

2 070

16 900

2,0

Jönköpings

5

..

..

180

..

..

Kronobergs

1

..

..

40

..

..

Kalmar

52

6 580

2,2

2 060

13 600

3,3

Gotlands

78

5 860

2,4

3 680

21 500

2,4

Blekinge

14

..

..

320

..

..

Skåne

89

7 610

1,5

5 290

40 200

1,5

Hallands

27

6 760

1,8

990

6 700

1,8

Västra Götalands

58

6 810

3,0

2 390

16 300

3,0

Värmlands

9

..

..

290

..

..

Örebro

26

6 600

6,0

950

6 300

6,0

Västmanlands

16

..

..

620

..

..

Dalarnas

-

..

..

20

..

..

Gävleborgs

-

..

..

20

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

76

7 690

1,2

4 010

30 900

1,3

Götalands mellanbygder

165

6 310

1,6

7 740

48 800

1,8

Götalands norra slättbygder

84

7 690

1,8

3 970

30 500

1,8

Svealands slättbygder

82

6 310

2,8

3 230

20 400

2,8

Götalands skogsbygder

39

6 230

4,8

1 240

7 700

4,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

8

..

..

340

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

20

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

454

6 830

0,9

20 540

140 400

1,0

2018

376

3 770

1,7

14 450

54 500

2,0

2017

452

6 420

1,0

19 180

123 100

1,1

2016

443

5 780

1,0

19 090

110 300

1,0

2015

340

6 180

1,6

15 560

96 100

1,6

2014

288

6 430

1,2

13 350

85 800

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

5 720

0,6

16 330

94 000

0,6


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.