Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

6. Oats. Yield per hectare, crop area and total production in 2019

 

Område

Antal

företag1

 

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar2

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

42

3 820

5,8

2 310

8 800

8,3

Uppsala

102

4 600

2,7

7 420

34 100

2,7

Södermanlands

84

4 040

5,0

5 260

21 300

6,3

Östergötlands

108

4 820

4,4

6 500

31 300

5,0

Jönköpings

43

3 400

6,5

2 580

8 800

12,4

Kronobergs

35

3 980

6,5

1 880

7 500

9,1

Kalmar

31

3 270

9,3

1 580

5 200

9,6

Gotlands

38

3 260

4,9

1 400

4 600

5,9

Blekinge

15

..

..

370

..

..

Skåne

118

5 340

2,6

8 420

45 000

3,3

Hallands

72

5 120

2,5

5 330

27 300

2,8

Västra Götalands

428

4 960

2,0

55 270

274 000

2,1

Värmlands

106

4 530

3,3

10 500

47 600

3,9

Örebro

116

5 350

2,7

11 090

59 300

3,6

Västmanlands

136

4 890

2,9

12 900

63 100

2,9

Dalarnas

66

4 410

4,2

4 530

20 000

4,2

Gävleborgs

52

3 230

10,8

2 480

8 000

14,1

Västernorrlands

9

..

..

340

..

..

Jämtlands

7

..

..

80

..

..

Västerbottens

23

2 630

9,7

580

1 500

12,5

Norrbottens

18

..

..

430

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

135

5 600

2,0

8 960

50 200

2,0

Götalands mellanbygder

90

3 870

3,9

4 130

16 000

5,5

Götalands norra slättbygder

417

5 260

2,1

48 090

252 700

2,1

Svealands slättbygder

524

4 880

1,3

44 910

219 400

1,5

Götalands skogsbygder

223

3 910

2,9

20 310

79 500

3,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

164

4 070

3,5

11 730

47 700

4,1

Nedre Norrland

54

3 060

11,8

2 190

6 700

14,9

Övre Norrland

42

2 930

6,4

1 010

3 000

8,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

1 649

4 760

1,0

141 130

671 200

1,2

2018

1 614

2 570

1,4

141 270

363 500

1,6

2017

1 685

4 490

1,2

150 580

676 400

1,3

2016

1 764

4 450

0,9

173 340

771 500

1,1

2015

1 718

4 610

1,1

161 420

744 700

1,2

2014

1 693

4 170

1,0

159 570

665 900

1,1

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

4 060

0,5

157 240

644 400

0,6


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.