Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Höstrågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

7. Winter triticale. Yield per hectare, crop area and total production in 2019

 

Område

Antal

företag1

 

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar2

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11

..

..

540

..

..

Uppsala

14

..

..

830

..

..

Södermanlands

45

6 390

3,2

2 940

18 800

3,2

Östergötlands

66

6 800

2,6

4 150

28 300

2,6

Jönköpings

13

..

..

610

..

..

Kronobergs

15

..

..

430

..

..

Kalmar

55

5 660

3,8

3 140

17 800

4,1

Gotlands

20

5 320

5,2

870

4 600

6,8

Blekinge

22

6 110

5,6

670

4 100

5,8

Skåne

55

6 960

3,2

4 460

31 000

4,8

Hallands

27

6 910

3,1

1 660

11 500

3,1

Västra Götalands

84

6 790

2,2

4 750

32 200

2,2

Värmlands

5

..

..

400

..

..

Örebro

20

5 980

8,8

930

5 600

8,8

Västmanlands

13

..

..

620

..

..

Dalarnas

2

..

..

120

..

..

Gävleborgs

-

..

..

20

..

..

Västernorrlands

1

..

..

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

46

7 760

2,0

2 440

18 900

2,0

Götalands mellanbygder

83

5 740

2,4

4 950

28 400

3,4

Götalands norra slättbygder

108

7 050

1,9

5 640

39 800

1,9

Svealands slättbygder

98

6 490

1,8

5 730

37 200

1,9

Götalands skogsbygder

109

5 960

3,1

6 580

39 200

3,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

22

5 910

7,3

1 750

10 300

7,3

Nedre Norrland

2

..

..

40

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2019

468

6 440

1,1

27 140

174 800

1,3

2018

343

4 020

1,9

15 970

64 200

2,0

2017

473

5 970

1,2

25 170

150 300

1,4

2016

534

5 410

1,3

27 500

148 700

1,3

2015

697

6 010

0,9

38 530

231 300

0,9

2014

690

5 930

1,0

38 170

226 400

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

5 470

0,6

29 070

164 200

0,6


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.

3) För år 2014 redovisas slutlig statistik för rågvete, som omfattar höstrågvete och vårrågvete.