Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Vårrågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

8. Spring triticale. Yield per hectare, crop area and total production in 2019

 

Område

Antal

företag1

 

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar2

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

60

..

..

Uppsala

4

..

..

120

..

..

Södermanlands

4

..

..

160

..

..

Östergötlands

4

..

..

100

..

..

Jönköpings

1

..

..

30

..

..

Kronobergs

2

..

..

40

..

..

Kalmar

-

..

..

80

..

..

Gotlands

-

..

..

10

..

..

Blekinge

-

..

..

0

..

..

Skåne

4

..

..

100

..

..

Hallands

-

..

..

0

..

..

Västra Götalands

2

..

..

160

..

..

Värmlands

1

..

..

30

..

..

Örebro

-

..

..

10

..

..

Västmanlands

-

..

..

30

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

60

..

..

Götalands mellanbygder

2

..

..

50

..

..

Götalands norra slättbygder

5

..

..

200

..

..

Svealands slättbygder

9

..

..

370

..

..

Götalands skogsbygder

5

..

..

170

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

1

..

..

30

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

 

 

2019

23

4 130

9,6

850

3 500

15,1

2018

33

2 430

5,7

1 130

2 700

12,3

2017

46

3 490

7,2

1 780

6 200

8,1

2016

59

3 770

4,3

2 650

10 000

5,5

2015

70

3 640

6,8

3 450

12 500

7,3

2014

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

.

.

.

.

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.

3) För år 2014 redovisas slutlig statistik för rågvete, som omfattar höstrågvete och vårrågvete, se tabell 7.