Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019

JO 16 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2019

9. Mixed grain. Yield per hectare, crop area and total production in 2019

 

Område

Antal

företag1

 

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar2

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

340

..

..

Uppsala

11

..

..

830

..

..

Södermanlands

10

..

..

490

..

..

Östergötlands

9

..

..

390

..

..

Jönköpings

15

..

..

690

..

..

Kronobergs

3

..

..

50

..

..

Kalmar

9

..

..

410

..

..

Gotlands

5

..

..

370

..

..

Blekinge

4

..

..

70

..

..

Skåne

12

..

..

510

..

..

Hallands

9

..

..

440

..

..

Västra Götalands

83

3 620

3,5

5 270

19 100

8,2

Värmlands

17

..

..

630

..

..

Örebro

9

..

..

340

..

..

Västmanlands

6

..

..

220

..

..

Dalarnas

4

..

..

340

..

..

Gävleborgs

9

..

..

330

..

..

Västernorrlands

6

..

..

130

..

..

Jämtlands

2

..

..

20

..

..

Västerbottens

12

..

..

160

..

..

Norrbottens

5

..

..

50

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13

..

..

390

..

..

Götalands mellanbygder

14

..

..

800

..

..

Götalands norra slättbygder

58

3 660

3,6

3 340

12 200

8,7

Svealands slättbygder

50

3 290

4,4

2 330

7 700

12,5

Götalands skogsbygder

61

3 450

5,9

3 640

12 500

12,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

21

3 230

3,4

1 060

3 400

16,0

Nedre Norrland

14

..

..

440

..

..

Övre Norrland

17

..

..

220

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

248

3 440

2,3

12 310

42 300

5,9

2018

197

2 280

3,4

9 740

22 200

6,6

2017

247

3 450

2,6

11 920

41 100

6,9

2016

279

3 730

2,2

14 810

55 400

5,3

2015

267

3 560

2,5

14 670

52 000

5,5

2014

252

3 180

2,8

15 470

48 900

6,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2014–2018

.

3 240

1,2

11 400

39 500

2,8


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.