Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Skörd av potatis 2002

JO 17 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Diagram

1. Matpotatis. Arealer 1993-2002
2. Matpotatis. Hektarskördar 1993-2002
3. Matpotatis. Totalskördar 1993-2002
4. Potatis för stärkelse. Arealer 1993-2002
5. Potatis för stärkelse. Hektarskördar 1993-2002
6. Potatis för stärkelse. Totalskördar 1993-2002

1. Matpotatis. Arealer 1993-2002

1. Table potatoes. Areas in 1993-2002

Hektar

 

Fr.o.m. år 2000 ingår även odlingar om högst 0,4 hektar i hektar- och totalskördeskattningarna.

 

2. Matpotatis. Hektarskördar 1993-2002

2. Table potatoes. Yield per hectare in 1993-2002

Kg/hektar

 

3. Matpotatis. Totalskördar 1993-2002

3. Table potatoes. Total production in 1993-2002

4. Potatis för stärkelse. Arealer 1993-2002

4. Potatoes for processing of starch. Areas in 1993-2002

Hektar

 

5. Potatis för stärkelse. Hektarskördar 1993-2002

5. Potatoes for processing of starch. Yield per hectare in 1993-2002

Kg/hektar

 

6. Potatis för stärkelse. Totalskördar 1993-2002

6. Potatoes for processing of starch. Total production in 1993-2002

Åren 1993-1994 utförde SCB ingen objektiv skördeuppskattning av potatis för stärkelse.