Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2002

JO 17 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Potatis. Obärgad areal 2002. Preliminära resultat

Hektar och procent av grödarealen

3. Potatoes. Area not harvested in 2002. Preliminary results

Hectares and per cent of the cultivated area