Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2003

JO 17 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Diagram

1. Matpotatis. Arealer 1994-2003
2. Matpotatis. Hektarskördar 1994-2003
3. Matpotatis. Totalskördar 1994-2003
4. Potatis för stärkelse. Arealer 1994-2003
5. Potatis för stärkelse. Hektarskördar 1994-2003
6. Potatis för stärkelse. Totalskördar 1994-2003

1. Matpotatis. Arealer 1994-2003

1. Table potatoes. Areas 1994-2003

 

Hektar

 

Fr.o.m. år 2000 ingår även odlingar om högst 0,4 hektar i hektar- och totalskördeskattningarna.

 

2. Matpotatis. Hektarskördar 1994-2003

2. Table potatoes. Yield per hectare 1994-2003

 

Kg/hektar

 

3. Matpotatis. Totalskördar 1994-2003

3. Table potatoes. Total production 1994-2003

4. Potatis för stärkelse. Arealer 1994-2003

4. Potatoes for processing of starch. Areas 1994-2003

 

Hektar

5. Potatis för stärkelse. Hektarskördar 1994-2003

5. Potatoes for processing of starch. Yield per hectare 1994-2003

 

Kg/hektar

 

6. Potatis för stärkelse. Totalskördar 1994-2003

6. Potatoes for processing of starch. Total production 1994-2003

 

År 1994 utförde SCB ingen objektiv skördeuppskattning av potatis för stärkelse.