Statens Jordbruksverk                                     15                                                     JO 17 SM 0301

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wahlstedt, SCB, tfn 019-17 62 45, , gunnel.wahlstedt@scb.se

Olle Funcke, SCB, tfn 019-17 60 51, olle.funcke@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO – Jord- och skogsbruk, fiske. Utkom den 9 december 2003.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.