Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2003

JO 17 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Matpotatis. Preliminära resultat 2003

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Table potatoes. Preliminary results 2003

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal

UE 1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar 3)

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

..

110

..

..

Uppsala

20

23 500

20 920

4,3

280

5 900

4,3

Södermanlands

6

..

..

..

100

..

..

Östergötlands

76

30 990

28 070

1,8

1 690

47 400

1,8

Jönköpings

16

..

..

..

340

..

..

Kronobergs

12

..

..

..

170

..

..

Kalmar

34

21 250

19 470

6,4

510

9 900

6,4

Gotlands

44

27 880

25 690

3,0

820

21 000

3,0

Blekinge

1

..

..

..

110

..

..

Skåne

322

31 890

29 740

1,7

6 820

202 700

1,7

Hallands

106

30 070

27 800

2,0

3 040

84 400

2,0

Västra Götalands

136

28 160

25 550

1,3

3 570

91 100

1,3

Värmlands

37

22 880

20 430

3,9

610

12 400

3,9

Örebro

37

29 980

26 880

2,2

710

19 000

2,2

Västmanlands

7

..

..

..

120

..

..

Dalarnas

39

24 020

21 040

3,0

740

15 600

3,0

Gävleborgs

29

18 630

16 320

4,3

330

5 300

4,3

Västernorrlands

17

..

..

..

240

..

..

Jämtlands

14

..

..

..

190

..

..

Västerbottens

39

14 520

11 710

19,3

480

5 600

19,3

Norrbottens

41

20 170

15 980

1,9

790

12 600

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

277

32 000

29 780

1,7

6 600

196 400

1,7

Götalands mellanbygder

203

29 270

27 190

1,6

4 250

115 500

1,6

Götalands norra slättbygder

179

29 860

27 100

1,0

4 600

124 700

1,0

Svealands slättbygder

86

26 450

23 720

2,9

1 550

36 800

2,9

Götalands skogsbygder

76

21 780

19 850

4,3

1 450

28 800

4,3

Mell Sveriges skogsbygder

59

21 900

19 420

3,0

870

16 900

3,0

Nedre Norrland

79

20 800

18 110

4,0

1 140

20 700

4,0

Övre Norrland

80

17 400

13 890

9,5

1 290

17 900

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

1039

28 030

25 580

1,0

21 750

556 500

1,0

2002 4)

1 106

28 990

26 470

0,8

23 140

612 500

0,8

2001

1 106

28 590

26 160

0,9

23 780

621 900

0,9

2000

1 080

29 230

26 720

1,1

24 490

654 400

1,1

1999

862

31 600

28 820

1,3

23 430

675 200

1,3

1998

784

38 390

34 720

 

22 820

792 500

 


 

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3)  Preliminär areal (IAKS).

4)  För åren 1998-2002 redovisas de definitiva resultaten.