Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2003

JO 17 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Potatis för stärkelse. Preliminära resultat 2003

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Potatoes for processing of starch. Preliminary results 2003

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal

UE 1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar 3)

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge

45

34 760

34 620

2,9

2 780

96 100

2,9

Skåne

104

35 320

35 180

1,6

4 800

168 900

1,6

Övriga

30

29 410

29 290

4,9

1 010

29 600

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

179

34 370

34 230

1,4

8 590

294 000

1,4

2002 4)

171

35 190

35 050

1,4

8 590

301 100

1,4

2001

162

35 970

35 820

1,5

8 460

303 100

1,5

2000

139

38 860

38 700

1,5

8 410

325 700

1,5

1999

117

37 770

37 620

1,9

8 390

315 600

1,9

1998

96

48 110

47 440

 

8 570

406 400

 


 

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)      Reducerad för rötskadade knölar.

3)      Preliminär areal (IAKS).

4) För åren 1998-2002 redovisas de definitiva resultaten.