Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2003

JO 17 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Potatis. Obärgad areal. Preliminära resultat 2003

Hektar och procent av grödarealen

3. Potatoes. Area not harvested. Preliminary results 2003

Hectares and per cent of the cultivated area

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

Uppsala

10

2,1

 

..

..

Södermanlands

..

..

 

..

..

Östergötlands

10

0,5

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

Kalmar

90

17,0

 

..

..

Gotlands

30

3,5

 

..

..

Blekinge

..

..

 

0

0,0

Skåne

20

0,3

 

20

0,3

Hallands

20

0,8

 

..

..

Västra Götalands

20

0,6

 

..

..

Värmlands

20

3,0

 

..

..

Örebro

0

0,4

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

..

..

Dalarnas

10

1,7

 

..

..

Gävleborgs

10

2,6

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

..

..

Västerbottens

10

1,8

 

..

..

Norrbottens

10

1,8

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

20

0,4

 

..

..

Götalands mellanbygder

70

1,7

 

20

0,3

Götalands norra slättbygder

20

0,5

 

..

..

Svealands slättbygder

20

1,1

 

..

..

Götalands skogsbygder

130

9,0

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

40

4,5

 

..

..

Nedre Norrland

10

1,0

 

..

..

Övre Norrland

20

1,8

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2003

320

1,5

 

20

0,3

2002

530

2,3

 

30

0,4

2001

620

2,6

 

310

3,6

2000

1 170

4,8

 

50

0,5

1999

460

2,0

 

80

1,0

1998

1 810

7,2

 

120

1,4


Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).