Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2004

JO 17 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Diagram

1. Matpotatis. Arealer 1995-2004
2. Matpotatis. Hektarskördar 1995-2004
3. Matpotatis. Totalskördar 1995-2004
4. Potatis för stärkelse. Arealer 1995-2004
5. Potatis för stärkelse. Hektarskördar 1995-2004
6. Potatis för stärkelse. Totalskördar 1995-2004

1. Matpotatis. Arealer 1995-2004

1. Table potatoes. Areas 1995-2004

 

Hektar

 

Fr.o.m. år 2000 ingår även odlingar om högst 0,4 hektar i hektar- och totalskördeskattningarna.

 

2. Matpotatis. Hektarskördar 1995-2004

2. Table potatoes. Yield per hectare 1995-2004

 

Kg/hektar

 

3. Matpotatis. Totalskördar 1995-2004

3. Table potatoes. Total production 1995-2004

 

Ton

4. Potatis för stärkelse. Arealer 1995-2004

4. Potatoes for processing of starch. Areas 1995-2004

 

Hektar

5. Potatis för stärkelse. Hektarskördar 1995-2004

5. Potatoes for processing of starch. Yield per hectare 1995-2004

 

Kg/hektar

 

6. Potatis för stärkelse. Totalskördar 1995-2004

6. Potatoes for processing of starch. Total production 1995-2004

 

Ton