Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2004

JO 17 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Matpotatis. Preliminära resultat 2004

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Table potatoes. Preliminary results 2004

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal

företag 1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar 3)

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

..

110

..

..

Uppsala

20

20 640

18 390

14,6

320

6 000

14,6

Södermanlands

6

..

..

..

120

..

..

Östergötlands

85

35 630

32 330

2,0

1 870

60 400

2,0

Jönköpings

20

24 470

22 250

8,3

370

8 300

8,3

Kronobergs

11

..

..

..

160

..

..

Kalmar

29

28 280

26 060

8,2

470

12 400

8,2

Gotlands

52

32 640

30 090

1,8

860

26 000

1,8

Blekinge

8

..

..

..

120

..

..

Skåne

361

32 950

30 730

1,2

7 310

224 600

1,2

Hallands

90

32 380

29 910

2,2

3 020

90 300

2,2

Västra Götalands

139

30 880

27 990

1,4

3 720

104 200

1,4

Värmlands

36

27 200

24 260

3,1

610

14 700

3,1

Örebro

38

33 410

29 860

1,9

790

23 700

1,9

Västmanlands

9

..

..

..

110

..

..

Dalarnas

37

25 890

22 620

2,3

780

17 600

2,3

Gävleborgs

25

18 480

16 250

3,3

350

5 700

3,3

Västernorrlands

17

..

..

..

230

..

..

Jämtlands

15

..

..

..

180

..

..

Västerbottens

32

15 610

12 360

10,7

470

5 800

10,7

Norrbottens

35

15 480

12 360

3,7

760

9 400

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

297

32 910

30 650

1,3

6 990

214 400

1,3

Götalands mellanbygder

220

32 310

30 000

1,8

4 410

132 100

1,8

Götalands norra slättbygder

195

33 230

30 150

1,1

4 870

146 800

1,1

Svealands slättbygder

95

28 120

25 220

3,3

1 670

42 000

3,3

Götalands skogsbygder

75

26 120

23 710

3,9

1 480

35 000

3,9

Mell Sveriges skogsbygder

53

24 510

21 710

2,7

930

20 100

2,7

Nedre Norrland

69

21 250

18 480

3,5

1 160

21 400

3,5

Övre Norrland

68

15 480

12 310

4,7

1 250

15 300

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

2004

1 072

30 180

27 590

0,8

22 820

629 700

0,8

2003

1 051

28 020

25 580

1,0

21 920

560 800

1,0

2002

1 106

28 990

26 470

0,8

23 140

612 500

0,8

2001

1 106

28 590

26 160

0,9

23 780

621 900

0,9

2000

1 080

29 230

26 720

1,1

24 490

654 400

1,1

1999

862

31 600

28 820

1,3

23 430

675 200

1,3


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3)  Preliminär areal (IAKS). För län och produktionsområden saknas 80 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet.

4)  För åren 1999-2003 redovisas de definitiva resultaten.