Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2004

JO 17 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Potatis för stärkelse. Preliminära resultat 2004

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Potatoes for processing of starch. Preliminary results 2004

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal

företag 1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar 3)

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar

20

39 600

39 440

2,6

800

31 700

2,6

Blekinge

45

41 300

41 140

2,1

2 760

113 700

2,1

Skåne

98

39 670

39 510

1,5

4 890

193 000

1,5

Övriga

12

..

..

..

210

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

2004

175

39 900

39 740

1,1

8 660

344 100

1,1

2003

179

34 520

34 380

1,4

8 620

296 300

1,4

2002

171

35 190

35 050

1,4

8 590

301 100

1,4

2001

162

35 970

35 820

1,5

8 460

303 100

1,5

2000

139

38 860

38 700

1,5

8 410

325 700

1,5

1999

117

37 770

37 620

1,9

8 390

315 600

1,9


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)      Reducerad för rötskadade knölar.

3) Preliminär areal (IAKS). För län saknas 6 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet.

4) För åren 1999-2003 redovisas de definitiva resultaten.