Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2004

JO 17 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Potatis. Obärgad areal. Preliminära resultat 2004

Hektar och procent av grödarealen

3. Potatoes. Area not harvested. Preliminary results 2004

Hectares and per cent of the cultivated area

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

-

-

Uppsala

0

0,0

 

..

..

Södermanlands

..

..

 

-

-

Östergötlands

30

1,5

 

-

-

Jönköpings

30

8,9

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

Kalmar

10

2,5

 

10

1,2

Gotlands

10

1,4

 

-

-

Blekinge

..

..

 

10

0,4

Skåne

70

0,9

 

40

0,8

Hallands

50

1,8

 

..

..

Västra Götalands

90

2,4

 

..

..

Värmlands

10

2,1

 

..

..

Örebro

0

0,3

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

-

-

Dalarnas

20

2,7

 

-

-

Gävleborgs

20

6,4

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

..

..

Västerbottens

30

6,7

 

..

..

Norrbottens

100

13,4

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

110

1,6

 

0

0,4

Götalands mellanbygder

20

0,5

 

50

0,8

Götalands norra slättbygder

70

1,5

 

..

..

Svealands slättbygder

30

1,5

 

..

..

Götalands skogsbygder

80

5,7

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

40

4,4

 

..

..

Nedre Norrland

40

3,2

 

..

..

Övre Norrland

130

10,8

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 1)

 

 

 

 

 

2004

530

2,3

 

60

0,7

2003

330

1,5

 

20

0,3

2002

530

2,3

 

30

0,4

2001

620

2,6

 

310

3,6

2000

1 170

4,8

 

50

0,5

1999

460

2,0

 

80

1,0


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För åren 1999-2003 redovisas de definitiva resultaten.