Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2005

JO 17 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Matpotatis. Preliminära resultat 2005

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Table potatoes. Preliminary results 2005

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal

undersökta företag 1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar 3)

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

..

110

..

..

Uppsala

21

20 190

18 010

5,0

240

4 200

5,0

Södermanlands

6

..

..

..

110

..

..

Östergötlands

82

34 300

31 150

1,5

1 780

55 200

1,5

Jönköpings

20

25 990

23 570

10,9

300

7 100

10,9

Kronobergs

11

..

..

..

130

..

..

Kalmar

31

27 660

25 460

4,5

540

13 600

4,5

Gotlands

45

29 840

27 530

2,2

780

21 400

2,2

Blekinge

9

..

..

..

120

..

..

Skåne

340

33 720

31 580

1,3

7 220

228 100

1,3

Hallands

104

36 290

33 560

2,1

2 900

97 200

2,1

Västra Götalands

140

30 530

27 670

1,5

3 510

97 000

1,5

Värmlands

29

24 210

21 610

2,0

620

13 400

2,0

Örebro

37

31 330

27 960

2,6

790

22 100

2,6

Västmanlands

10

..

..

..

130

..

..

Dalarnas

40

24 710

21 590

2,2

850

18 300

2,2

Gävleborgs

27

16 530

14 500

7,0

350

5 100

7,0

Västernorrlands

17

..

..

..

240

..

..

Jämtlands

13

..

..

..

180

..

..

Västerbottens

32

19 630

15 640

4,0

520

8 100

4,0

Norrbottens

34

18 630

14 740

2,6

700

10 300

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

297

35 830

33 380

1,3

6 600

220 300

1,3

Götalands mellanbygder

206

30 980

28 940

1,9

4 380

126 900

1,9

Götalands norra slättbygder

193

32 770

29 740

0,8

4 660

138 500

0,8

Svealands slättbygder

88

27 280

24 460

2,5

1 640

40 000

2,5

Götalands skogsbygder

75

22 490

20 440

13,1

1 330

27 200

13,1

Mell Sveriges skogsbygder

50

24 060

21 270

2,2

920

19 500

2,2

Nedre Norrland

78

19 820

17 230

3,3

1 190

20 400

3,3

Övre Norrland

66

19 040

15 110

2,3

1 240

18 700

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

2005

1 053

30 510

27 930

1,2

22 140

618 400

1,2

2004

1 076

30 200

27 610

0,8

23 010

635 300

0,8

2003

1 051

28 020

25 580

1,0

21 920

560 800

1,0

2002

1 106

28 990

26 470

0,8

23 140

612 500

0,8

2001

1 106

28 590

26 160

0,9

23 780

621 900

0,9

2000

1 080

29 230

26 720

1,1

24 490

654 400

1,1


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3)  Preliminär areal enligt Jordbruksverkets datalager för arealbaserade stöd, DAWA. För län och produktionsområden saknas 48 respektive 195 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet.

4)  För åren 2000-2004 redovisas de definitiva resultaten.