Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2005

JO 17 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Potatis för stärkelse. Preliminära resultat 2005

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Potatoes for processing of starch. Preliminary results 2005

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar 3)

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge

44

37 980

37 830

2,0

2 300

86 800

2,0

Skåne

96

39 960

39 800

1,5

4 680

186 100

1,5

Övriga

28

34 610

34 470

4,6

980

33 900

4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

2005

168

38 780

38 630

1,2

8 400

324 400

1,2

2004

175

39 880

39 720

1,1

8 660

343 800

1,1

2003

179

34 520

34 380

1,4

8 620

296 300

1,4

2002

171

35 190

35 050

1,4

8 590

301 100

1,4

2001

162

35 970

35 820

1,5

8 460

303 100

1,5

2000

139

38 860

38 700

1,5

8 410

325 700

1,5


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)      Reducerad för rötskadade knölar.

3) Preliminär areal enligt Jordbruksverkets datalager för arealbaserade stöd, DAWA. För län saknas 440 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet.

4) För åren 2000-2004 redovisas de definitiva resultaten.