Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2005

JO 17 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Potatis. Obärgad areal. Preliminära resultat 2005

Hektar och procent av grödarealen

3. Potatoes. Area not harvested. Preliminary results 2005

Hectares and per cent of the cultivated area

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

-

-

Uppsala

10

2,8

 

..

..

Södermanlands

..

..

 

-

-

Östergötlands

10

0,7

 

-

-

Jönköpings

0

0,7

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

Kalmar

20

4,1

 

..

..

Gotlands

10

0,8

 

-

-

Blekinge

..

..

 

0

0,0

Skåne

40

0,5

 

0

0,0

Hallands

10

0,3

 

..

..

Västra Götalands

70

2,1

 

..

..

Värmlands

0

0,2

 

..

..

Örebro

0

0,4

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

-

-

Dalarnas

10

1,0

 

-

-

Gävleborgs

10

3,4

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

..

..

Västerbottens

10

1,8

 

..

..

Norrbottens

40

5,0

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

20

0,4

 

..

..

Götalands mellanbygder

40

0,8

 

..

..

Götalands norra slättbygder

50

1,0

 

..

..

Svealands slättbygder

10

0,7

 

..

..

Götalands skogsbygder

90

6,6

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

30

3,0

 

..

..

Nedre Norrland

20

1,6

 

..

..

Övre Norrland

50

3,7

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 1)

 

 

 

 

 

2005

310

1,4

 

0

0,0

2004

540

2,3

 

60

0,7

2003

330

1,5

 

20

0,3

2002

530

2,3

 

30

0,4

2001

620

2,6

 

310

3,6

2000

1 170

4,8

 

50

0,5


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För åren 2000-2004 redovisas de definitiva resultaten.