Statens Jordbruksverk                                      4                                                      JO 17 SM 0601

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wahlstedt, SCB, tfn 019-17 62 45, gunnel.wahlstedt@scb.se

Olle Funcke, SCB, tfn 019-17 60 51, olle.funcke@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO – Jord- och skogsbruk, fiske. Utkom den 7 december 2006.

URN:NBN:SE:SCB-2006-JO17SM0601_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Kjell Jansson, SCB.