Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2006

JO 17 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Matpotatis. Preliminära resultat 2006

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Table potatoes. Preliminary results 2006

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal

undersökta företag 1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar 3)

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

..

100

..

..

Uppsala

13

..

..

..

240

..

..

Södermanlands

4

..

..

..

100

..

..

Östergötlands

72

34 880

31 580

1,6

1 800

56 900

1,6

Jönköpings

15

..

..

..

270

..

..

Kronobergs

8

..

..

..

110

..

..

Kalmar

37

24 710

22 830

6,6

500

11 300

6,6

Gotlands

45

27 280

25 170

2,4

780

19 700

2,4

Blekinge

7

..

..

..

110

..

..

Skåne

346

27 780

26 090

1,6

6 650

173 600

1,6

Hallands

88

33 490

31 090

1,4

2 380

74 100

1,4

Västra Götalands

128

31 010

28 100

2,0

3 060

86 000

2,0

Värmlands

34

24 910

22 240

4,3

550

12 300

4,3

Örebro

37

31 160

27 870

2,0

690

19 100

2,0

Västmanlands

8

..

..

..

110

..

..

Dalarnas

42

24 950

21 830

3,9

850

18 600

3,9

Gävleborgs

27

19 650

17 340

4,0

330

5 700

4,0

Västernorrlands

23

14 610

12 700

13,2

210

2 700

13,2

Jämtlands

12

..

..

..

180

..

..

Västerbottens

36

21 610

17 060

2,9

460

7 800

2,9

Norrbottens

31

21 920

17 350

2,2

670

11 700

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

273

31 300

29 210

0,9

5 810

169 800

0,9

Götalands mellanbygder

226

25 690

24 130

2,6

4 120

99 400

2,6

Götalands norra slättbygder

168

34 130

30 930

0,8

4 290

132 500

0,8

Svealands slättbygder

82

27 370

24 510

2,7

1 480

36 200

2,7

Götalands skogsbygder

70

23 990

21 860

4,2

1 210

26 400

4,2

Mell Sveriges skogsbygder

46

23 740

21 020

3,1

880

18 400

3,1

Nedre Norrland

85

19 940

17 350

4,3

1 110

19 100

4,3

Övre Norrland

67

21 790

17 230

1,8

1 160

19 900

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

2006

1 017

28 430

26 000

0,7

20 180

524 500

0,7

2005

1 059

30 810

28 200

0,7

22 080

622 700

0,7

2004

1 076

30 200

27 610

0,8

23 010

635 300

0,8

2003

1 051

28 020

25 580

1,0

21 920

560 800

1,0

2002

1 106

28 990

26 470

0,8

23 140

612 500

0,8

2001

1 106

28 590

26 160

0,9

23 780

621 900

0,9


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3) Preliminär areal enligt Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd. För län och produktionsområden saknas 9 respektive 130 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet.

4) För åren 2001-2005 redovisas de definitiva resultaten.