Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2006

JO 17 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Potatis för stärkelse. Preliminära resultat 2006

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Potatoes for processing of starch. Preliminary results 2006

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar 3)

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar

20

33 940

33 800

2,7

730

24 500

2,7

Blekinge

36

32 580

32 450

4,3

2 100

68 300

4,3

Skåne

93

31 300

31 170

2,5

4 430

137 900

2,5

Övriga

12

..

..

..

130

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

2006

161

31 840

31 710

1,9

7 820

248 100

1,9

2005

168

38 930

38 770

1,2

8 370

324 600

1,2

2004

175

39 880

39 720

1,1

8 660

343 800

1,1

2003

179

34 520

34 380

1,4

8 620

296 300

1,4

2002

171

35 190

35 050

1,4

8 590

301 100

1,4

2001

162

35 970

35 820

1,5

8 460

303 100

1,5


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.

3) Preliminär areal enligt Jordbruksverkets datalager för arealbaserade stöd. För län saknas 419 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet.

4) För åren 2001-2005 redovisas de definitiva resultaten.