Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2006

JO 17 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Potatis. Obärgad areal. Preliminära resultat 2006

Hektar och procent av grödarealen

3. Potatoes. Area not harvested. Preliminary results 2006

Hectares and percent of the cultivated area

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

Uppsala

..

..

 

..

..

Södermanlands

..

..

 

-

-

Östergötlands

10

0,7

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

Kalmar

20

3,4

 

0

0,0

Gotlands

0

0,3

 

-

-

Blekinge

..

..

 

10

0,5

Skåne

60

0,9

 

140

3,2

Hallands

20

0,6

 

..

..

Västra Götalands

30

1,1

 

..

..

Värmlands

10

2,6

 

..

..

Örebro

20

2,3

 

-

-

Västmanlands

..

..

 

-

-

Dalarnas

20

2,0

 

..

..

Gävleborgs

10

2,3

 

..

..

Västernorrlands

20

7,5

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

-

-

Västerbottens

0

0,8

 

..

..

Norrbottens

10

1,7

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

60

1,0

 

20

2,5

Götalands mellanbygder

30

0,7

 

120

2,2

Götalands norra slättbygder

30

0,6

 

..

..

Svealands slättbygder

20

1,5

 

..

..

Götalands skogsbygder

40

3,2

 

10

1,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

40

5,0

 

..

..

Nedre Norrland

20

2,1

 

..

..

Övre Norrland

20

1,3

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 1)

 

 

 

 

 

2006

260

1,3

 

170

2,2

2005

260

1,2

 

0

0,0

2004

540

2,3

 

60

0,7

2003

330

1,5

 

20

0,3

2002

530

2,3

 

30

0,4

2001

620

2,6

 

310

3,6


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För åren 2001-2005 redovisas de definitiva resultaten.