Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Skörd av potatis 2007

JO 17 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan – I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Kontaktpersoner, mer information

 

Statens Jordbruksverk (SJV)

 

Gunnel Wahlstedt, SCB, tfn 019-17 62 45, gunnel.wahlstedt@scb.se
Olle Funcke, SCB, tfn 019-17 60 51, olle.funcke@scb.se

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834 Serie JO - Jord- och skogsbruk, fiske. Utkom den 6 december 2007.

URN:NBN:SE:SCB-2007-JO17SM0701_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Kjell Jansson, SCB.