Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av potatis 2007

JO 17 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Matpotatis. Preliminära resultat 2007

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Table potatoes. Preliminary results 2007

Yield per hectare, crop area and total production

Område

Antal

undersökta företag 1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar 3)

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

...

110

..

..

Uppsala

13

..

..

...

310

..

..

Södermanlands

4

..

..

...

90

..

..

Östergötlands

80

32 030

29 010

1,7

1 770

51 400

1,7

Jönköpings

15

..

..

...

280

..

..

Kronobergs

12

..

..

...

130

..

..

Kalmar

31

33 460

30 880

4,0

470

14 600

4,0

Gotlands

38

32 770

30 250

2,6

860

25 900

2,6

Blekinge

13

..

..

...

130

..

..

Skåne

276

28 830

26 960

1,6

6 660

179 500

1,6

Hallands

97

29 620

27 410

2,2

2 450

67 200

2,2

Västra Götalands

108

31 300

28 310

1,6

3 220

91 100

1,6

Värmlands

35

26 700

23 780

5,8

550

13 200

5,8

Örebro

35

33 100

29 500

1,7

680

20 000

1,7

Västmanlands

9

..

..

...

60

..

..

Dalarnas

53

28 430

24 920

3,7

880

22 000

3,7

Gävleborgs

32

20 620

18 150

6,4

310

5 600

6,4

Västernorrlands

26

12 410

10 820

11,6

210

2 300

11,6

Jämtlands

16

..

..

...

180

..

..

Västerbottens

36

21 350

17 110

5,4

410

7 000

5,4

Norrbottens

37

20 700

16 500

2,5

680

11 300

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

239

30 190

28 140

1,7

5 860

165 000

1,7

Götalands mellanbygder

195

28 000

26 100

1,5

4 330

113 000

1,5

Götalands norra slättbygder

154

32 600

29 510

1,0

4 320

127 500

1,0

Svealands slättbygder

77

30 390

27 140

1,6

1 430

38 800

1,6

Götalands skogsbygder

73

25 690

23 250

3,9

1 330

30 900

3,9

Mell Sveriges skogsbygder

63

24 910

22 010

4,0

960

21 100

4,0

Nedre Norrland

94

21 990

19 170

4,3

1 100

21 100

4,3

Övre Norrland

75

20 730

16 560

2,8

1 110

18 400

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

2007

970

28 780

26 260

0,8

20 450

536 900

0,8

2006

1 023

28 430

25 990

0,7

20 210

525 300

0,7

2005

1 059

30 810

28 200

0,7

22 080

622 700

0,7

2004

1 076

30 200

27 610

0,8

23 010

635 300

0,8

2003

1 051

28 020

25 580

1,0

21 920

560 800

1,0

2002

1 106

28 990

26 470

0,8

23 140

612 500

0,8


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3) Preliminär areal enligt Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd.

4) För åren 2002-2006 redovisas de definitiva resultaten.